Om Fokus Vombsjön

Fokus Vombsjön är ett samarbetsprojekt mellan Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten och syftar till att föra samman aktörer i området kring Vombsjön för att tillsammans arbeta för en bättre vattenkvalitet i sjön.

https://fokusvombsjon.se/wp-content/uploads/2024/01/bakgrundsbild2_vomb-scaled.jpg

Vårt gemensamma mål är en bättre hälsa för Vombsjön

Samarbetet vi har inom projektet är ett unikt och ovanligt exempel på hur man kan jobba med vattenförvaltning i en sjö. Forskning på en sjö tar generellt längre tid än fyra år (en vanlig ram för bidragsfinansierad forskning) och det är finansieringen från Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten som gör detta långsiktiga arbete som sträcker sig över fyra år möjligt. Det ger oss i arbetsgruppen ett längre agerandeutrymme vilket krävs för att kunna påverka en sjö i positiv riktning.

Arbetet inom Fokus Vombsjön är indelat i flertalet olika aktiviteter identifierade av projektet och är som följer: Digitalisering, Status Vombsjön, Miljöövervakning, Fiskförvaltning, Intern fosforbelastning, Extern fosforbelastning samt Kommunikation. Utsikterna att förbättra Vombsjöns hälsa ser bra ut då vi nu i och med projektet har möjlighet att följa upp, utveckla och förbättra alla de behov och utmaningar med sjön som vi har identifierat.