Kommunikationsarbete

Vi vill väcka ditt intresse och engagemang för Vombsjön!

https://fokusvombsjon.se/wp-content/uploads/2024/01/Vombsjon_6-scaled.jpg

Syftet med vårt kommunikationsarbete

Syftet med vårt kommunikationsarbete inom Fokus Vombsjön är att väcka intresse och engagemang samt öka medvetenheten och kunskapen om Vombsjön. För att åstadkomma detta genomför vi informationsmöten och temadagar, vi ser till att uppdatera hemsidan samt att vi gärna presenterar vårt arbete vid förfrågan hos andra organisationer.

Vårt kommunikationsarbete icon_arrow_down_darkBlue

Informationsmöten

Målet är att Fokus Vombsjön genomför ett informationsmöte om året. Här ger vi från projektledningen uppdaterad information om arbetet det senaste året både gällande pågående och uppnådda resultat, vilket framtidsplaner som finns samt de senaste nyheterna. Det senaste informationsmötet genomfördes digitalt och finns att titta på här (länk till inspelat möte i studio)

Temadagar icon_arrow_down_darkBlue

Temadagar

Dessa kan vara studiebesök, vattendragsvandringar, exkursioner och andra aktiviteter som engagerar allmänheten och verksamma runt Vombsjön. Temadagarna kan vara kopplade till någon av Fokus Vombsjöns pågående arbetsmoment eller beröra de områden som Fokus Vombsjön för stunden inte arbetar med. Genomförda temadagar: Fokus på Vombsjöns miljöarkiv, nutid och framtid (2021)

Vombsjön blommar

Smaka på Vombsjön

Fokus på Vombsjöns miljöarkiv, nutid och framtid

 

Vombsjöns miljöarkiv, nutid Och framtid icon_arrow_down_darkBlue

Vombsjöns Miljöarkiv, Nutid Och Framtid

Vinterns temadag 2021 genomfördes på Bjärsjölagårds Slott och syftade till att få reda på mer om Vombsjöns och det omkringliggande landskapets flertusenåriga historia. Hur klimat, natur och människans aktiviteter påverkats av varandra. Under dagen diskuterade vi även hur Vombsjön mår idag och hur den kan komma att förändras under de kommande generationerna. Under temadagen lyssnade vi på Anna Broström (paleoekolog, www.forntillframtid.se) som presenterade Vombsjöns miljöhistoriska arkiv. Vi fick titta, peta och känna på borrkärnan. Christian Alsterberg, projektledare för Fokus Vombsjön, presenterade kortfattat vad som händer i projektet just nu och därefter flyttade vi blicken framåt. Hur kommer klimatet kring Vombsjön bli under de kommande 80 åren? Hur kommer det påverka min vardag? Och vad kan Fokus Vombsjön göra för att möta dessa nya utmaningar?

Fokus på Vombsjöns miljöarkiv, nutid och framtid

Plats

Malmö

icon_kontakt_karta Hyllie Stationstorg 21