Organisation

Organisationen består av styrelsen, Kävlingeåns vattenråd och styrgrupp.

https://fokusvombsjon.se/wp-content/uploads/2024/01/Vombsjon_5-scaled.jpg

Styrgrupp

Styrgruppen kallas till möte tre till fyra gånger per år. Antalet möten styrs efter behov. Sammankallande: Kävlingeåns vattenråd.

Armond

Sjöbo kommun

Armond

LRF

Bastil

Sydvatten AB

Böleir

VA SYD

DigIT

Hörby kommun

DigIT

Markägare

Fifthflour

Lunds kommun

Darkside Studios

Eslövs kommun

DigIT

LRF

DigIT

Hörby kommun

Fifthflour

Lunds kommun

Darkside Studios

Eslövs kommun

Arbetsgrupp

Sammansättningen i arbetsgruppen motsvarar i stort sammansättningen intressenter i tillrinningsområdet. Arbetsgruppen kallas till möte fyra gånger per år. Fler möten kan bli aktuellt, vilket styrs efter behov. Sammankallande: Sydvatten

Armond

Bastil

Böleir

digIT

Fifthflour

Darkside